Allmänna villkor för att deltaga

Detta dokument (härnedan kallat « Kontrakt ») stipulerar de allmänna villkoren för ditt deltagande i PanelVP och definierar dina rättigheter och dina skyldigheter såsom medlem i panelen PanelVP.

Ägere av PanelVP är aktiebolaget SPARTOO SAS med ett aktiekapital på 282 215 Euro och huvudkontor på 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble, Frankrike, registrerat i Grenobles handels- och bolagsregister under nummer 489 895 821. Tfn: +33 476 09 59 29.

Företaget utför marknadsundersökningar online via internet med hjälp av en grupp paneldeltagare som önskar samarbeta regelbundet med företaget.

Företaget värvar internetanvändare som genom att bli paneldeltagare har rätt att delta i företagets lotterier som äger rum regelbundet.

Paneldeltagarna deltar av egen fri vilja i de kundersökningar och enkäter som görs av PanelVP. Paneldeltagaren har en oberoende ställning gentemot PanelVP och är på inget sätt underordnad denne.

Vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom kontrakt härnedan och vid behov skriva ut det innan du registrerar dig på PanelVP och använder webbplatsen panelvp.com. Vid registreringen som paneldeltagare hos PanelVP bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat alla villkor för deltagande. Du bekräftar därmed att:

• Du uppfyller villkoren för ett medlemskap enligt artikel 2 härunder.

• Du godkänner samtliga regler i Kontraktet fram till det att Du avslutar ditt medlemskap eller Vi avslutar ditt medlemskap enligt artikel 4 i Kontraktet.

1. Definition

Medlemskap: När man registerar sig genom att acceptera de allmänna villkoren blir man medlem. Kontrakt: Kontratet bygger på e allmänna villkoren för deltagande som gäller vid tidpunkten för registrering. Dessa kan ändras med tiden. Vi råder dig att kontrollera dem regelbundet. Marknadsundersökningar/Enkäter : Dessa består av enkäter om beteenden, attityder och åsikter från privatpersoner och juridiska personer. Vi: Spartoo Panel: Den grupp privatpersoner som är registrerade vid Panelvp. Paneldeltagare: En PanelVP-medlem. Kvalifikationsformulär: De frågor som varje medlem ombedes besvara och som berör deltagarens profil. Detta för att Panelens sammansättning är viktig. Utlottning: Lotteri i vilket inskrivna och aktiva paneldeltagare kan vinna något av de priser som utlottas. Grad av deltagande : Antalet enkäter som en paneldeltagare helt besvarar i förhållande till antalet möjliga enkäter som han/hon fått från PanelVP. Du: En PanelVP-medlem.

2. Deltaga i panelen

För att deltaga måste man först fylla i formuläret vid namn Kvalifikationsfrågor. Registrering på PanelVP är öppen för alla fysiska personer (ej företag) från 18 års ålder oavsett nationalitet.

2. Deltaga i panelen

Kontraktet startar i och med att du erhåller ett e-postmeddelande ifrån oss. Kontraktet mellan PanelVP och deltagarna är inte tidbegränsat. Det är möjligt att avsluta kontraktet när som helst.

4. Skyldigheter och ansvar

4. Skyldigheter och ansvar

4.1. Deltagarens skyldigheter

En paneldeltagare förbinder sig att deltaga aktivt och regelbundet samt att svara ärligt på de undersökningar som PanelVP skickar ut. Han/hon förbinder sig vidare att uppdatera sina personliga uppgifter på därför avsedd sida samt att svara på åtminstone 20% av de enkäter han/hon erhåller. Det är inte tillåtet att kopiera, sälja eller använda information, helt eller delvis, från PanelVP i kommersiellt syfte. Det är inte heller tillåtet att använda sig av PanelVP i kommersiellt syfte. Det är vidare otillåtet att använda eller försöka använda presentkort ifrån PanelVP i ett bedrägligt syfte. Bedrägerier och utnyttjande av PanelVP kan medföra rättsliga åtgärder och/eller att PanelVP annullerar erhållna presentkort samt avregistrerar personen i fråga.

4.2. PanelVPs skyldigheter

Panelvp förbehåller sig rätten att skicka ett e-postmeddelande till Paneldeltagaren och be denne att uppdatera sin information. Vid nedanstående situationer förbehåller vi oss rätten att avsluta en paneldeltagarens Konto utan att föregående meddelande detta och utan juridisk formalitet via e-post eller via vanlig post:
• om användningen strider mot aller allmän ordning och goda seder ;
• om användningen påverkar ovh skadar Spartoos eller tredje parts rykte och immatriella rättigheter ;
• lagändringar som påverkar panelvp ;
• dödsfall ;
• kontot är inaktivt. Ett konto anses som inaktivt då inte någon enkät har fullföljts under ett års tid ;
• förlust, missbruk eller otillåten användning av ditt användarnamn ;
• kommunikation, bedräglig användning av ditt lösenord ;
• bedräglig eller skadlig användning av panelen (som t ex skapa flera konton för samma person, genom att skapa autmatiska system för att erhålla rabattkuponger) ;
• upplåta ditt konto till tredje part ;
• uppge falska uppgifter eller undanhålla fullständig information om dig ;
• väsentlig överträdelse av dina skyldigheter som avses i artikel 4.2 här ovan ;
• överträdelse av bestämmelserna i artikel 4.1. Om så sker kommer vi omedelbart och utan förvarning av säga upp ditt medlemskap och ditt konto och eventuella kostnader i samband med skador, stämningar och annat betalas av dig.

5. Kompensation för deltagande

En paneldeltagare som är registrerade och som uppnår en definierad grad av deltagande deltar automatiskt i det månatliga lotteriet. Den grad av deltagande som behövs för att delta i utlottningen finns angiven på paneldeltagarens sida. Deltagaren kan se hur många enkäter som är besvarade samt se om ett deltagande är möjligt under perioden. En lotteridragning äger rum den första arbetsdagen varje månad och vinsten är ett presentkort på 900 kronor som är giltigt 1 år från utfärdandet på spartoo.se. För att delta i lotteriet ska paneldeltagaren ha besvarat 75% av de tillgängliga enkäterna senast dagen innan dragningen. Graden av deltagande framgår på webbplatsen panelvp.com. vinnarna kommer att meddelas med e-post och namnet kommer att anges på webbplatsen PanelVP. Deltagaren kommer också automatiskt att delta i utlottningen för varje enkät (vinnaren får ett av de fyra presentkort på 180 kr på Spartoo.se, giltigt i ett år). De paneldeltagare som har vunnit kommer att meddelas via e-post. Dragningarna äger rum när enkäterna har stängt.

6. Begränsning av ansvar

Paneldeltagaren är ensam ansvarig för hur han eller hon använder sitt paneldeltagande och för de konsekvenser som följer av detta. SPARTOO kan inte hållas ansvariga i följande fall:
• För tjänster som tillhandahålls av tredje part
• Om paneldeltagaren underlåter att uppfylla sina skyldigheter
• Om ett skyddssystem mot datavirus på panelmedlemmarnas datorutrustning inte fungerar eller om det är ineffektivt.
• I händelse av force majeure
• Vid externa problem som har att göra med internetnätets funktion (långsamhet, överbelastning, avstängning osv.).

SPARTOO kan inte heller hållas ansvariga för:
• eventuell skada i samband på hårdvara, mjukvara, internetuppkoppling, e-postadress eller lösenord etc i samband med användet av panelvp.com
• eventuella tekniska fel (anslutning, e-post eller annat) som ligger utanför företagets kontroll
• eventuella skador orsakade direkt eller indirekt av webbplatsen och användandet av denna
• eventuell ideell skada som kan vara till följd av att paneldeltagaren svarar på frågeformulären
• eventuella enkäter som skickats av ett annat företag än Spartoo oavsett om det rör sig om ett bedrägeri eller inte
• eventuell förlust, stöld eller avlyssning av tredje part av personuppgifter som paneldeltagaren har uppgett
Spartoo kan inte garantera att webbplatsen se.panelvp.com kommer att vara tillgänglig och att den kommer att uppfylla de förväntningar som paneldeltagaren har, inte heller att användandet sker utan avbrott, att det inte blir några förseningar och fel, eller att uppgifter som paneldeltagaren uppger försvinner, inte heller att datavirus överförs och att paneldeltagarens hårdvara (datorer, surfplattor, mobiler) åsamkas skada.

7. Informationssäkerhet

Paneldeltagaren förbinder sig att inte sprida information om de kundundersökningar han/hon medverkar i. PanelVP förbinder sig att inte delge tredje part paneldeltagarens uppgifter eller svar om denne inte uttryckligen har samtyckt. Paneldeltagarens uppgifter kommer inte att användas i kommersiellt syfte. En registrering är inte bindande och en deltagare kan när som helst avregistrera sig på sidan "Mina uppgifter" på panelvp.com.